วัดเกตุมวดีศรีวราราม

งานทาสี รพ.วัดเกตุมวดีฯ สมุทรสาคร