รพ เปาโล

งานทาสี รพ.เปาโล เมโมเรียล ภายนอก-ในอาคาร