สถาบันวิทยะบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานยาแนวซิลิโคน สถาบันวิทยะบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย