19-4-2558 14-55-32

ซิตี้รีสอร์ท                                 

– ซ่อมแซมรอยร้าว

– ทาสีภายนอก

– ยาซิลิโคนกระจก

– ทำความสะอาด  กระจก