ภูเขาทองวัดสระเกษ1

ภูเขาทอง วัดสระเกษ เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ สร้าง พ.ศ. 2408 เป็นการสร้างปูนห่อหุ้มดินเอาไว้ภายใน ทำให้ผนังมีความชื้นสูงตลอดเวลา เมื่อครั้งก่อสร้างไม่ได้มีการทำกันซึมภายใน ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากในการทาสี แต่ทีมงานของเราก็ทำงานสำเร็จได้ด้วยอย่างดี