สถาบันพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกล้า ฯ เป็นอาคารที่เก่าแก่  ผิวผนังเป็นปูนตำแบบโบราณ  ไม่เคยทาสีภายนอกมาก่อน