สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทาสีพื้นEpoxy , กันซึมดาดฟ้า