timeline_25610719_134740
บริษัท เอ็ม.อี.อี.ทีม คอนสตรัคชั่น จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์(วสท.)