19-4-2558 14-55-04

 อาคาร CCT

– ซ่อมแซมรอยร้าว

– ทาสีภายนอก

– ยาซิลิโคนกระจก

– ทำกันซึมดาดฟ้า