20-4-2558 23-45-46

แฮมตัน ทองหล่อ

— ทำความสะอาดกระจก , ทาสีภายนอก