19-4-2558 14-25-10

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท                 

– ยาแนวแผ่น Precast

– ทาสีภายนอก-ใน