19-4-2558 14-39-32

   โรงแรม ตะวันนารามาด้า

– ทาสีภายนอก