19-4-2558 14-40-03

โรงแรม ราม่าการ์เด้นส์       

–  ทาสีภายนอก