สถานีรถไฟหัวลำโพงก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 สร้าง พ.ศ. 2453 ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี สภาพอาคารก่อนบูรณะทรุดโทรมเป็นอย่างมาก    ผิวผนังปูนยุ่ยเป็น  ฝุ่นผง    ด้วยเทคโนโลยีปูนซีเมนต์ในอดีตไม่ดี   ซึ่งทีมงานทำการปรับปรุงอาคารให้กลับมาสวยโดยไม่ได้ทำการทุบทำลายผลงานของช่างในอดีต   แต่แก้ไขด้วยวัสดุที่มีคุณภาพและวิธีการที่ถูกต้อง   จึงได้ผลงานออกมาเป็นที่น่าภูมิใจแก่ทุกๆฝ่าย