เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็ม.อี.อี.ทีม คอนสตรัคชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2546 โดยมีแนวคิดที่ว่า ปัจจุบัน สิ่งก่อสร้าง และอาคารต่างๆเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยสิ่งก่อสร้างเกือบ ทุกชนิดต้อง ทาสีและยังมีอาคารเก่าที่ต้องการปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งอาคารเก่าก็ต้องการทาสีใหม่ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น รอยแตกร้าวผนัง , น้ำรั่วซึม ,ทำกันซึมดาดฟ้า ผมจึงเห็นความ สำคัญของงานทาสี และระบบกันซึม จึงก่อตั้งบริษัทขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เน้นคุณภาพการทำงาน ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และบริการหลังการขายเป็นสำคัญ โดยบริษัทมุ่งเน้นสร้างช่างรุ่นใหม่ ผสมผสานเทคนิคการทำงานจากช่างรุ่นเก่า และนำหลัก ทางวิศวกรรม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สี และเคมีภัณฑ์เข้ามาใช้ด้วยกัน ซึ่งตลอดเวลา 15 ปี ที่ผ่านมาบริษัทได้ ดำเนินงานทาสี และซ่อมแซมอาคารมากกว่า 400 อาคาร มีทั้งโรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาลสถาบันการศึกษา คอนโดมิเนียม โรงงาน สนามกีฬา ตลอดจนอาคารอนุรักษ์ เช่น หัวลำโพง ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี มาถึง ณ วันนี้ บริษัทมุ่งมั่นจะทำงานตอบ สนองความต้องการของลูกค้า และปรับปรุง คุณภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และหวังว่าท่านจะเป็นลูกค้าของเราต่อไปในอนาคต

Mee Team