เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็ม.อี.อี.ทีม คอนสตรัคชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2546 โดยมีแนวคิดที่ว่า ปัจจุบัน สิ่งก่อสร้าง และอาคารต่างๆเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยสิ่งก่อสร้างเกือบ ทุกชนิดต้อง ทาสีและยังมีอาคารเก่าที่ต้องการปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งอาคารเก่าก็ต้องการทาสีใหม่ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น รอยแตกร้าวผนัง , น้ำรั่วซึม ,ทำกันซึมดาดฟ้า ผมจึงเห็นความ สำคัญของงานทาสี และระบบกันซึม จึงก่อตั้งบริษัทขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เน้นคุณภาพการทำงาน ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และบริการหลังการขายเป็นสำคัญ โดยบริษัทมุ่งเน้นสร้างช่างรุ่นใหม่ ผสมผสานเทคนิคการทำงานจากช่างรุ่นเก่า และนำหลัก ทางวิศวกรรม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สี และเคมีภัณฑ์เข้ามาใช้ด้วยกัน ซึ่งตลอดเวลา 15 ปี ที่ผ่านมาบริษัทได้ ดำเนินงานทาสี และซ่อมแซมอาคารมากกว่า 400 อาคาร มีทั้งโรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาลสถาบันการศึกษา คอนโดมิเนียม โรงงาน สนามกีฬา ตลอดจนอาคารอนุรักษ์ เช่น หัวลำโพง ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี มาถึง ณ วันนี้ บริษัทมุ่งมั่นจะทำงานตอบ สนองความต้องการของลูกค้า และปรับปรุง คุณภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และหวังว่าท่านจะเป็นลูกค้าของเราต่อไปในอนาคต

Mee Team

Are you looking for a paper writing service but do not know which to choose? If this describes you, it is necessary that https://payforessay.net/ you do a bit of research before you begin your search-this is paper writer the only means to discover an excellent essay helper www.masterpapers.com that will satisfy all of your requirements. There are a variety of distinct essay services offered and it’s easy to become overwhelmed essay help with the choices. Therefore, it is necessary that you learn a few tips paper writing so you are able to make the best decision possible.

Are you looking for essay writers for college? Are you looking for someone that will help you with your homework? Then you are going to want to know what to search for in essay writers. There are some essential things which you can see for, and here are a few masterpapers.com hints which you could use to narrow down your search.

Is it really feasible to receive completely free essay authors at no cost? Regrettably, https://www.rustourismnews.com/2021/03/10/guidelines-on-how-to-achieve-a-better-lifestyle/ it is not possible, and you’ll need to pay for a subscription to a https://www.pfalz-express.de/die-besten-auslaendischen-universitaeten-mit-it-programmen/ specific essay writing website. However, there certainly are reasonable offers to your essay writing needs. With incentives https://www.dreamlandsdesign.com/making-space-work-your-home-tips-keep-in-mind/ and special discounts, almost anyone can manage outstanding essay content for their academic papers. In order to uncover these fantastic offers, however, you will have to know where to look.