โรงแรมเจดับบลิว แมริออท                 

– ยาแนวแผ่น Precast

– ทาสีภายนอก-ใน