อาคารสำนักงาน

อาคารซ่อมบำรุง บีทีเอส

ทาสีภายนอก , ทาสีกันซึม

By |September 8th, 2018|อาคารสำนักงาน|Comments Off on อาคารซ่อมบำรุง บีทีเอส

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ทาสีพื้นEpoxy , กันซึมดาดฟ้า

By |September 8th, 2018|อาคารสำนักงาน|Comments Off on สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โมเดอร์นฟอร์ม

ซ่อมแซมผนัง , ทาสีภายนอกอาคาร

By |September 8th, 2018|อาคารสำนักงาน|Comments Off on โมเดอร์นฟอร์ม

เพลินจิต เซ็นเตอร์

ทาสีภายนอกอาคาร , ทาสีพื้น Epoxy

By |September 8th, 2018|อาคารสำนักงาน|Comments Off on เพลินจิต เซ็นเตอร์

ไทยซัมมิท ทาวเวอร์

ซ่อมแซมน้ำรั่วซึม , ทาสีจราจร

By |September 8th, 2018|อาคารสำนักงาน|Comments Off on ไทยซัมมิท ทาวเวอร์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

– ซ่อมแซมรอยร้าว

– ทาสีภายนอก

By |April 19th, 2015|อาคารสำนักงาน|Comments Off on มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

อาคารป่องทรัพย์

อาคารป่องทรัพย์

– ทาสีภายนอก

By |April 19th, 2015|อาคารสำนักงาน|Comments Off on อาคารป่องทรัพย์

ซิตี้รีสอร์ท

ซิตี้รีสอร์ท                                 

– ซ่อมแซมรอยร้าว

– ทาสีภายนอก

– ยาซิลิโคนกระจก

– ทำความสะอาด  กระจก

By |April 19th, 2015|อาคารสำนักงาน|Comments Off on ซิตี้รีสอร์ท

อรกานต์

อรกานต์

– ซ่อมแซมรอยร้าว

– ทาสีภายนอก

– ยาซิลิโคนกระจก

– ทำความสะอาด  กระจก

By |April 19th, 2015|อาคารสำนักงาน|Comments Off on อรกานต์

อาคาร CCT

 อาคาร CCT

– ซ่อมแซมรอยร้าว

– ทาสีภายนอก

– ยาซิลิโคนกระจก

– ทำกันซึมดาดฟ้า

By |April 19th, 2015|อาคารสำนักงาน|Comments Off on อาคาร CCT