โบราณสถาน

สถาบันพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกล้า ฯ เป็นอาคารที่เก่าแก่  ผิวผนังเป็นปูนตำแบบโบราณ  ไม่เคยทาสีภายนอกมาก่อน

By |March 31st, 2015|โบราณสถาน|Comments Off on สถาบันพระปกเกล้า

สถานีรถไฟหัวลำโพง

By |March 31st, 2015|โบราณสถาน|Comments Off on สถานีรถไฟหัวลำโพง

ภูเขาทอง วัดสระเกษ

ภูเขาทอง วัดสระเกษ เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ สร้าง พ.ศ. 2408 เป็นการสร้างปูนห่อหุ้มดินเอาไว้ภายใน ทำให้ผนังมีความชื้นสูงตลอดเวลา เมื่อครั้งก่อสร้างไม่ได้มีการทำกันซึมภายใน ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากในการทาสี แต่ทีมงานของเราก็ทำงานสำเร็จได้ด้วยอย่างดี

By |March 31st, 2015|โบราณสถาน|Comments Off on ภูเขาทอง วัดสระเกษ