คอนโด-เดอะ-เวอร์ติเคิล-อารีย์-THE-VERTICAL-AREE
ทาสีภายนอกอาคาร